Co znamená bezpečnostní třída? Bezpečnostní prvky jako jsou dveře, zámky, zámkové vložky, kování apod. mají dle norem ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630 vždy své označení, tzv. bezpečnostní třídu. Bezpečnostní třídy se označují zkratkou RC a je jich celkem 6. U dveří se jedná zpravidla o třídy 2, 3 a 4, přičemž čím vyšší číslo, tím vyšší stupeň bezpečnosti.

Stupeň bezpečnosti výrobku vychází z bezpečnostní třídy stanovené certifikátem

Základním předpokladem je jeho přezkoušení zkušební laboratoří a u certifikačního orgánu pak následná certifikace odolnosti výrobku proti násilnému vniknutí podle normy EN 1627.

Současně musí výrobce prokázat, že je schopen dodávat výrobek na trh ve stálém provedení a kvalitě. Způsobilost výrobku i výrobce musí být osvědčena akreditovanými certifikačními orgány. Stupně bezpečnosti jsou uvedeny v certifikátech výrobků, výrobních štítcích a také na obalech výrobků. Okamžitě tak poznáte, jakou úroveň zabezpečení bezpečnostní dveře i další výrobky poskytují. Některé typy dveří jsou bezpečnostní a protipožární zároveň.

 

Bezpečnostní třídy dveří znázorněné graficky

Bezpečnostní třídy dveří znázorněné graficky